• 3D laser scan

  3D laser scan

  3D scanning technology has long been the goal and strength of NEH. NEH has applied 3D scanning technology to record the current status of architectural works, as-built for construction structures, build up models of thermal power plants, oil refineries, and monitor large structures such as chimneys, silos, tanks of chemical petroleum tanks.

 • NEH own 1st Leica Nova MS50 in Vietnam

  NEH own 1st Leica Nova MS50 in Vietnam

   The new Leica Nova MS50 1" Multistation combines the functionality of an imaging total station and 3D laser scanner into one instrument. Add robotic functionality and GNSS connectivity as options. 

 • History and development

  History and development

  Formally established in 2005, however the key members of the NEH have to work together in the field of surveying and mapping since 2001. After more than 10 years, NEH owns a system of modern instrument and qualification staff.

   

 • NEH Engineering Survey and Mapping Co.,Ltd

  NEH Engineering Survey and Mapping Co.,Ltd

   Formally established in 2005, however the key members of the NEH have to work together in the field of surveying and mapping projects since 2001. After more than 10 years of construction and development, NEH owns a system of modern instrument and qualification staffs

Customers & Partners

Location


View Company Map in a larger map

Land survey

Ký hợp đồng “Lập khảo sát thiết kế – dự toán các huyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

Published: 18/02/2014 01:46:22 AM - Number view: 29152

Tỉnh Hưng Yên là một trong số 9 tỉnh được lựa chọn tham gia dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam”. Đây là dự án lớn với mục tiêu rất tham vọng là tiếp cận với mọi đối tượng trong dịch vụ thông tin đất đai qua việc phát triển một hệ thống quản lý đất đai hoàn thiện. Để đạt được mục tiêu này cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai thông qua việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

Với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội như hiện nay thì việc quản lý đất đai cũng vô cùng phức tạp. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như công tác quản lý đất đai của ngành, của địa phương cần phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính của huyện, thống nhất với toàn tỉnh. Dự án này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; giúp cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai quản lý chặt chẽ, hiệu quả và có phương hướng quy hoạch sử dụng đất hợp lý hiệu quả.

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2010 của dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) tỉnh Hưng Yên,

Công văn số 618/UBND-KTTH ngày 19/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Đầu tháng 5 vừa qua, NEH đã ký kết hợp đồng ” Lập khảo sát thiết kế – dự toán công trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và các tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính các khu đo: Mỹ Hào, Văn Lâm, Kim Động, Phù cừ, Ân Thi, Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên.

Đây là một gói thuộc dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong hai tháng.

Tin tức khác: